Utbildning till
ayurvedisk hälsorådgivare

 

Utbildningen sträcker sig över 10 steg och man kan gå dem i den takt som passar.
Grundkursen, steg 1-3, kan man gå för att bara få kunskap om sitt eget välbefinnande, och skapa ordning och balans i tillvaron.

Efter 10 steg blir du Ayurvedisk hälsorådgivare, vill du dessutom komplettera med

terapeututbildning ingår även att du lär dig 3 valfria behandlingar, basmedicin läser du på egen hand på nätet om du vill. Basmedicinen är frivillig men rekommenderas.

Vi har kursstarter 1 ggr om året i Malmö. Se anmälan längst ner på sidan.

Pågående kurs ser du aktuella datum nedan, längst ner hittar du alla kursdatum för Malmö.

Kurserna erbjuds även som onlinekurser, då kan du läsa i egen takt när det passar dig.

 

 

Nedan följer ett utdrag om vad varje steg innehåller, dock ej komplett.

 

Steg 1: 2 dagar, 2.500:-

Naturens 5 element och uttrycken Vata, Pitta och Kapha. Genomgång av hur du känner igen dess egenskaper och funktioner i olika sammanhang.


Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans. Var sak har sin tid, hur du känner igen och utnyttjar dygnstider och årstider och sätter dem i relation till Vata, Pitta och Kapha för att på bästa sätt spara energi och må bättre.


Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta av rätt anpassad mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.

En anmälningsavgift på 500:- tas ut vid anmälan långt före kursstart, detta dras då av på slutfakturan. 

Kursdatum:  Nya kursstarter i  Malmö hösten 2023

 

Steg 2: 2 dagar, 2.500:-

Agni – livsgnistan – förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Tecken på balans respektive obalans samt åtgärder för detta. 


Kroppens sju vävnader, hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.


Smakernas betydelse och sekvens för en upplevelse av total tillfredsställelse av en måltid, till skillnad från att bara vara mätt. Hur smakerna inverkar på Vata, Pitta och Kapha under matsmältningens olika faser.
Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd. Vi går igenom grunderna.


De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta och Kapha till kronisk sjukdom samt följdsjukdomar.

 

Kursdatum:   nästa kurs ej satt datum ännu

 

Steg 3: 2 dagar, 2.500:-

Helhet och delar i kroppen och vår omgivning. Du får fler nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta och Kaphas underavdelningar, de s.k. subdoshorna och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna börjar vi nu även lära oss att avläsa och tolka i den egna pulsen. Mycket praktisk träning.

Du får lära dig ljudets helande kraft för olika områden inombords. Alla färger består av vibrationer och vi lär oss färgernas påverkan på både kropp och sinne. Fler andningsövningar som lugnar och skapar balans.

Kroppens chakra, hur påverkar de oss. Försurning - kroppens fiende.

 

Kursdatum:   nästa kurs ej satt datum ännu

 

Steg 4: 2 dagar, 2.500:-

De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta och Kapha.

Träning på att uppfatta dessa inom dig själv, hos andra och i omgivningen samt förstå dess inverkan för att kunna bibehålla eller återskapa balans. Vi lär oss bedöma obalanser genom att titta på tungan, naglar och ögonen.


Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd då vi lär oss ytterligare en nivå i pulsen. 

Kursdatum:   21-22 januari 2023

 

 

Steg 5: 2 dagar, 2.500:-

Genomgång av de åtta huvudområden inom Ayurvedisk hälsovård.

Förberedelse för att kunna ta emot provklienter på minikonsultationer. Att förstå pulsbilder och ge de råd som behövs för att balansera upp en ev. obalans.

Din roll som terapeut. Vegetabiliska oljor och dess egenskaper.

Mer egenråd för våra vanligaste obalanser och att förstå sammanhangen mellan det vi omger oss med i vardagen och vårt mentala välmående.

Du kommer att få elevuppgifter som skall vara klara före steg 6.

Kursdatum:  

 

Steg 6: 2 dagar, 2.500:-

Frågor och svar baserat på praktikuppgifterna efter steg 5, insikter och erfarenheter.

Vi lär oss vävnadsnivån i pulsen och lär oss att tolka olika kombinationer av pulskunskap.

Örtlära, vi lär oss de olika örtpreparaten och även de nordiska läkeväxterna väljs och görs en fördjupning om som  redovisas i steg 8.

De mentala tillstånden Sattva, Rajas och Tamas.

Du förbereds för att ha en föreläsning om Ayurveda.

Kursdatum: 25-26 mars 2023

 

 

Steg 7: 2 dagar, 2.500:-

Förberedelse för mer omfattande hälsorådgivning, vi gör matsedlar och går igenom hur vi använder anamneser i våra möten med klienter.

De första "riktiga" provklienterna kommer och eleverna lär sig ha en fullständig genomgång och tolka den i förväg ifyllda anamnesen som klienterna har med sig till konsultationen.

 

Tentamen med frågor som skall redovisas och godkännas innan steg 8.

Kursdatum:  22-23 april 2023

 

 

Steg 8: 2 dagar, 2.500:-

Genomgång av praktikuppgifter, insikter, erfarenheter och frågor kring dessa.

Redovisning av eget örtarbete. 
Fördjupning i subdoshornas funktion, nu på det subtila och känslomässiga planet.

Födans fysiska, mentala, känslomässiga och andliga egenskaper och effekter,
inte bara det vi uppfattar utan även effekten efter förbränningen vilket anses vara unikt för Ayurveda.


Att bryta vanor och mönster, och vikten av att vägleda och motivera människor på rätt sätt.

Den närlingsmässiga nedbrytningen och uppbyggnad från vävnaderna till så kallad Upa - datus.

Kursdatum:  27-28 maj 2023 

 

 

Steg 9: 2 dagar, 2.500:-

Klassificering av funktionella störningar, bedömning av personers mentala och fysiska styrka
för att göra rätt bedömningar och ge lämpliga åtgärder.

 

Mudras för subdoshor. Att bedöma klienter utifrån anamnesen.

Ayurveda och klimakteriet. Dofternas betydelse för sinnet.

 
Uppgifter och sluttentamen som skall skickas in och bedömas. Efter att tentamen är godkänd är du välkommen på steg 10.

Kursdatum:    pågående 3-4 september 2022, 1-2 juli 2023
 

 

Steg 10: 3 dagar, 3.600:-

Ayurveda och de 6 filosofisystemen inom Veda.

Dharma, styrs vi av omedvetna eller/och medvetna signaler från ett större universellt medvetande eller sker saker och ting sker i våra liv av en slump?

Råd och kurer att använda i sitt terapeutarbete.

Ni är nu klara med er teoretiska del och får lära er vad det vill säga att vara egen företagare. Vi går igenom det som en företagare bör ha med sig ut i arbetslivet.


Ceremoni och diplomutdelning

Kursdatum:  19-21 augusti 2023

 

Malmö 

Kurser ges  i Malmö för alla 10 stegen 2023

Vi kommer att starta upp i Malmö efter sommaren, datum ej satt ännu.

Mejla gärna Anette och anmäl ditt intresse så får du ett personligt mejl så

fort datum är satt.

Anette Christensen, info@ayurvedisktcenter.se

Telefon 070-6813899

 

 

 

Utbildningar på annan ort av andra lärare:

se under fliken Hälsorådgivare mer info om dessa lärare.

 

 

 

Olofström -Marie Folkesson Madisson

 

 

 

 

 

 

Med reservation för prishöjningar.