Utbildning till
ayurvedisk hälsorådgivare

 

Utbildningen sträcker sig över 10 steg och man kan gå dem i den takt som passar.
Grundkursen, steg 1-3, kan man gå för att bara få kunskap om sitt eget välbefinnande, och skapa ordning och balans i tillvaron.

För att kunna få fullgod terapeututbildning ingår även att du lär dig 3 valfria behandlingar, basmedicin läser du på egen hand.

Vi har kursstarter 2 ggr om året, vår och höst.

Nedan följer ett utdrag om vad varje steg innehåller, dock ej komplett.

 

Steg 1: 2 dagar, 2.200:-

Naturens 5 element och uttrycken Vata, Pitta och Kapha. Genomgång av hur du känner igen dess egenskaper och funktioner i olika sammanhang.


Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans. Var sak har sin tid, hur du känner igen och utnyttjar dygnstider och årstider och sätter dem i relation till Vata, Pitta och Kapha för att på bästa sätt spara energi och må bättre.


Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta av rätt anpassad mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.

An anmälningsavgift på 400:- tas ut vid anmälan långt före kursstart, detta dras då av på slutfakturan.

 

Kursdatum:  30-31 mars 2019

 

Steg 3-5 på annan ort

Västgarn - Gotland:  Plats :Västergarn. 

Kontakta  Lotta för mer info

Kursledare Lena Nilsson / Lotta Bergqvist.

Anmälan sker till : Lotta.Ayurveda@gmail.com

 

 

 

Steg 2: 2 dagar, 2.200:-

Agni – livsgnistan – förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Tecken på balans respektive obalans samt åtgärder för detta. 


Kroppens sju vävnader, hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp.


Smakernas betydelse och sekvens för en upplevelse av total tillfredsställelse av en måltid, till skillnad från att bara vara mätt. Hur smakerna inverkar på Vata, Pitta och Kapha under matsmältningens olika faser.
Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd. Vi går igenom grunderna.


De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta och Kapha till kronisk sjukdom samt följdsjukdomar.

 

Kursdatum:  18-19 maj 2019

 

Steg 3: 2 dagar, 2.200:-

Helhet och delar i kroppen och vår omgivning. Du får fler nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta och Kaphas underavdelningar, de s.k. subdoshorna och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna börjar vi nu även lära oss att avläsa och tolka i den egna pulsen. Mycket praktisk träning.

Du får lära dig ljudets helande kraft för olika områden inombords. Alla färger består av vibrationer och vi lär oss färgernas påverkan på både kropp och sinne. Fler andningsövningar som lugnar och skapar balans.

Kroppens chakra, hur påverkar de oss. Försurning - kroppens fiende.

 

Kursdatum:   24-25 november, 16-16 juni 2019

 

Steg 4: 2 dagar, 2.200:-

De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta och Kapha.

Träning på att uppfatta dessa inom dig själv, hos andra och i omgivningen samt förstå dess inverkan för att kunna bibehålla eller återskapa balans. Vi lär oss bedöma obalanser genom att titta på tungan, naglar och ögonen.


Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd då vi lär oss ytterligare en nivå i pulsen. 

Kursdatum:  5-6 januari, 17-18 augusti 2019

 

 

Steg 5: 2 dagar, 2.200:-

Genomgång av de åtta huvudområden inom Ayurvedisk hälsovård.

Förberedelse för att kunna ta emot provklienter på minikonsultationer. Att förstå pulsbilder och ge de råd som behövs för att balansera upp en ev. obalans.

Din roll som terapeut. Vegetabiliska oljor och dess egenskaper.

Mer egenråd för våra vanligaste obalanser och att förstå sammanhangen mellan det vi omger oss med i vardagen och vårt mentala välmående.

Du kommer att få elevuppgifter som skall vara klara före steg 6.

Kursdatum:   9-10 februari

 

Steg 6: 2 dagar, 2.500:-

Frågor och svar baserat på praktikuppgifterna efter steg 5, insikter och erfarenheter.

Vi lär oss vävnadsnivån i pulsen och lär oss att tolka olika kombinationer av pulskunskap.

Örtlära, vi lär oss de olika örtpreparaten och även de nordiska läkeväxterna väljs och görs en fördjupning om som  redovisas i steg 8.

De mentala tillstånden Sattva, Rajas och Tamas.

Du förbereds för att ha en föreläsning om Ayurveda för en mindre grupp åhörare.

Kursdatum:    27-28 april

 

 

Steg 7: 2 dagar, 2.500:-

Förberedelse för mer omfattande hälsorådgivning, fördjupning på tungans tecken för obalanser i de olika organgrupperna, den biologiska organklockan samt ansiktets tecken på obalanser.

De första "riktiga" provklienterna kommer och eleverna lär sig ha en fullständig genomgång och tolka den i förväg ifyllda anamnesen som klienterna har med sig till konsultationen.

 

Hemtentamen med frågor som skall redovisas och godkännas innan steg 8.

Kursdatum:  25-26 maj

 

 

Steg 8: 2 dagar, 2.500:-

Genomgång av praktikuppgifter, insikter, erfarenheter och frågor kring dessa.

Redovisning av eget örtarbete. 
Fördjupning i subdoshornas funktion, nu på det subtila och känslomässiga planet.

Födans fysiska, mentala, känslomässiga och andliga egenskaper och effekter,
inte bara det vi uppfattar utan även effekten efter förbränningen vilket anses vara unikt för Ayurveda.


Att bryta vanor och mönster, och vikten av att vägleda och motivera människor på rätt sätt.

Den närlingsmässiga nedbrytningen och uppbyggnad från vävnaderna till så kallad Upa - datus.

Kursdatum:   10-11 augusti

 

 

Steg 9: 2 dagar, 2.500:-

Klassificering av funktionella störningar, bedömning av personers mentala och fysiska styrka
för att göra rätt bedömningar och ge lämpliga åtgärder.

 

Mudras för subdoshor. Mental träning, uppföljningssamtal.

Ayurveda och klimakteriet. Dofternas betydelse för sinnet.

 
Uppgifter och sluttentamen som skall skickas in och bedömas. Efter att tentamen är godkänd är du välkommen på steg 10.

Kursdatum: 28-29 september
 

 

Steg 10: 4 dagar, 5.250:-

Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder för vanliga tillstånd av obalanser med inriktning på hög livskvalitet sett ur ett Ayurvediskt helhetsperspektiv och relaterat till västerländskt synsätt. De sex Ayurvediska filosofisystemen. Ayurvedans roll i de berömda Veda-skrifterna.

Jyotish och Dharma, styrs vi av omedvetna eller/och medvetna signaler från ett större universellt medvetande eller sker saker och ting sker i våra liv av en slump?

Råd och kurer att använda i sitt terapeutarbete.

Ni är nu klara med er teoretiska del och får lära er vad det vill säga att vara egen företagare. Vi går igenom det som en företagare bör ha med sig ut i arbetslivet.


Ceremoni och diplomutdelning

Kursdatum:  11-14 januari samt 8-11 november

 

Utbildningar på annan ort

Göteborg- Karin Persson

Steg 1-3. se hemsida för datum.

www.moveri.info/Karin

kp@comhem.se

 

Olofström -Marie Folkesson

Steg 1-3. se hemsida för datum.

www.villaandrum.com

marie@villaandrum.com 

 

Gotland-Lotta Bergqvist

Steg 1-2, se hemsida för datum

www.lottabergqvist.se

lotta.ayurveda@gmail.com

 

Fortsatta steg sker på Ayurvedaskolan i Varberg.

 

 

Med reservation för prishöjningar.